Nuolaidos

Senjorams


50 % Lengvata taikoma 70–80 metų asmenims.

Privalomas dokumentas: keleivio amžių patvirtinantis dokumentas.


80 % Lengvata taikoma 80 metų ir vyresniems asmenims.

Privalomas dokumentas: keleivio amžių patvirtinantis dokumentas.