Nuolaidos

Studentams


50 % Lengvata taikoma aukštųjų mokyklų studentams, studijuojantiems pagal nuolatinę arba dieninę studijų formą, Lietuvos Respublikos, kitų Europos Sąjungos valstybių narių ir Europos ekonominės erdvės valstybių piliečiams bei jų šeimos nariams, studijuojantiems Europos Sąjungos valstybių narių ar Europos ekonominės erdvės valstybių aukštosiose mokyklose pagal nuolatinę arba dieninę studijų formą. 

Privalomas dokumentas: Lietuvos studento pažymėjimas arba tarptautinis studento pažymėjimas ISIC (kortelė) su asmens tapatybę patvirtinančiu dokumentu, kitų Europos Sąjungos valstybių narių, Europos ekonominės erdvės valstybių, taip pat kitų užsienio valstybių išduoti studento statusą patvirtinantys dokumentai


50 % Mokiniai, kurie mokosi pagal formaliojo profesinio mokymo programas grupinio mokymosi forma kasdienio mokymosi proceso organizavimo būdu, pavienio mokymosi forma savarankišku mokymosi proceso organizavimo būdu.

Privalomas dokumentas: Lietuvos Respublikos mokinio pažymėjimas, tarptautinis mokinio pažymėjimas ISIC (kortelė), kitų Europos Sąjungos valstybių narių, Europos ekonominės erdvės valstybių, taip pat kitų užsienio valstybių išduoti mokinio statusą patvirtinantys dokumentai.


50 % Lengvata taikoma mokyklų, vykdančių specializuoto ugdymo krypties programas, mokiniams.

Privalomas dokumentas: : mokyklos, vykdančios specializuoto ugdymo krypties programą, mokinio pažymėjimas.Patikrink ar Tavo mokymo įstaiga atitinka aukščiau minimus kriterijus ir ar Tau priklauso kelionės lengvata čia: aikos.smm.lt