Eiti į turinį

Nuolaidos

Studentams


50 % Lengvata taikoma aukštųjų mokyklų studentams, studijuojantiems pagal nuolatinę arba dieninę studijų formą, Lietuvos Respublikos, kitų Europos Sąjungos valstybių narių ir Europos ekonominės erdvės valstybių piliečiams bei jų šeimos nariams, studijuojantiems Europos Sąjungos valstybių narių ar Europos ekonominės erdvės valstybių aukštosiose mokyklose pagal nuolatinę arba dieninę studijų formą. 

Privalomas dokumentas: Lietuvos studento pažymėjimas arba tarptautinis studento pažymėjimas ISIC su asmens tapatybę patvirtinančiu dokumentu, kitų Europos Sąjungos valstybių narių, Europos ekonominės erdvės valstybių, taip pat kitų užsienio valstybių išduoti studento statusą patvirtinantys dokumentai. Tarptautinio studento pažymėjimo ISIC (kortelės) pavyzdį rasite čia.


50 % Mokiniai, kurie mokosi pagal formaliojo profesinio mokymo programas grupinio mokymosi forma kasdienio mokymosi proceso organizavimo būdu, pavienio mokymosi forma savarankišku mokymosi proceso organizavimo būdu.

Privalomas dokumentas: Lietuvos Respublikos mokinio pažymėjimas, tarptautinis mokinio pažymėjimas ISIC, kitų Europos Sąjungos valstybių narių, Europos ekonominės erdvės valstybių, taip pat kitų užsienio valstybių išduoti mokinio statusą patvirtinantys dokumentai.


50 % Lengvata taikoma mokyklų, vykdančių specializuoto ugdymo krypties programas, mokiniams.

Privalomas dokumentas: : mokyklos, vykdančios specializuoto ugdymo krypties programą, mokinio pažymėjimas.


Mokyklų, vykdančių specializuoto ugdymo krypties programas, mokiniams:

mokyklų sąrašą galima peržiūrėti Švietimo ir mokslo ministerijos Atvirojoje informavimo, konsultavimo ir orientavimo sistemoje AIKOS, srityje „Registrai“, „Švietimo ir mokslo institucijos“ (https://www.aikos.smm.lt/Registrai/Svietimo-ir-mokslo-institucijos/SitePages/Pagrindinis.aspx), išplėstinės paieškos laukelyje „Paskirtis“ pasirinkus: „Gimnazijos tipo konservatorija“, „Gimnazijos tipo menų gimnazija (menas, muzika)“, „Gimnazijos tipo dailės mokykla (menas, muzika, baletas)“, „Gimnazijos tipo sporto gimnazija“, „Gimnazijos tipo dailės gimnazija“, „Gimnazijos tipo inžinerinio ugdymo mokykla“.

AB „Lietuvos geležinkeliai“ Lietuvos Respublikos Transporto lengvatų įstatymo 5 straipsnio 7 punkte numatytas lengvatas taiko vadovaudamiesi nurodyto registro duomenimis.

Svarbu: nuolaidos taikomos vietinio susisiekimo traukiniuose, 2 ir 3 klasės sėdimųjų vagonų vietose.Visa Tavo kelionė - vienoje programėlėje!
Visa Tavo kelionė - vienoje programėlėje!
Išbandyk!
Atidaryti