Eiti į turinį

Nuolaidos

Turintiems individualių poreikių

Remiantis LR Transporto lengvatų įstatymo nuostatomis, individualius poreikius turintiems asmenims taikomos šios lengvatos:


50 % Lengvata taikoma asmenims, kuriems nustatytas 30–55 procentų darbingumo lygis  arba senatvės pensijos sulaukusiems asmenims, kuriems teisės aktų tvarka nustatytas vidutinių specialiųjų poreikių lygis (iki 2005 m. liepos 1 d. pripažintas II grupės invalidumas).  Visi senatvės pensijos amžių sukakę asmenys, turintys neįgaliojo pažymėjimą, kuriame nurodytas įrašas „nedidelių specialiųjų poreikių lygis“ prilyginami asmenims, kuriems nustatytas vidutinių specialiųjų poreikių lygis ir jiems teikiamos tokios pat lengvatos, kaip ir asmenims, kuriems nustatytas vidutinių specialiųjų poreikių lygis.
Privalomas dokumentas: neįgaliojo pažymėjimas, pensijos gavėjo pažymėjimas ir darbingumo lygio pažyma arba darbingumo lygio dėl nelaimingo atsitikimo darbe ar profesinės ligos pažyma ir / ar neįgalumo lygio pažyma.

80 % Lengvata taikoma asmenims,  kuriems nustatytas 0–25 procentų darbingumo lygis, senatvės pensijos sulaukusiems asmenims, kuriems teisės aktų tvarka nustatytas didelių specialiųjų poreikių lygis, neįgalumo lygis, asmenims, kuriems iki 2005 m.  birželio 30 d. pripažintas I grupės invalidumas,  asmenims iki 2005 m. liepos 1 d. pripažintiems vaikais invalidais  ir juos lydintiesiems (vienam asmeniui – viena lydintysis).
Privalomas dokumentas: neįgaliojo pažymėjimas, pensijos gavėjo pažymėjimas ir darbingumo lygio pažyma arba darbingumo lygio dėl nelaimingo atsitikimo darbe ar profesinės ligos pažyma ir / ar neįgalumo lygio pažyma.

80 % Lengvata taikoma į sveikatos apsaugos ministerijos nustatytą sąrašą įrašytomis ligomis sergantiems asmenims, kuriems gydyti nuolat reikalinga hemodializė ir juos lydintiems (vienam asmeniui – vienas lydintysis).
Privalomas dokumentas: pažyma.

80 % Lengvata taikoma LR nepriklausomybės gynėjams,  kuriems nustatytas 30–55 procentų darbingumo lygis, ar sulaukusiems senatvės pensijos amžiaus, kuriems teisės aktų tvarka yra nustatytas vidutinių specialiųjų poreikių lygis (iki 2005 m. liepos 1 d. pripažintas II ar III gr. invalidumas) dėl 1991 m. sausio 11–13 d. ir po to vykdytos agresijos.
Privalomas dokumentas: Pažymėjimas, suteikiantis teisę važiuoti su 80 proc. nuolaida LR nepriklausomybės gynėjams, nukentėjusiems nuo 1991 m. sausio 11–13 d. ir po to vykdytos SSRS agresijos.


Svarbu: nuolaidos taikomos vietinio susisiekimo traukiniuose, 2 ir 3 klasės sėdimųjų vagonų vietose.

Visa Tavo kelionė - vienoje programėlėje!
Visa Tavo kelionė - vienoje programėlėje!
Išbandyk!
Atidaryti