Eiti į turinį

Kelionės paslaugos

Nemokamas geros kelionės palydovas

Laikas patogiai atsisėsti ir mėgautis kelione! Prisijunkite prie nemokamo Wi-Fi ir pasidalinkite patirtimi!

Prisijunkite trimis žingsniais

 • Atviras „Link WIFI“ tinklas. Kelionės traukiniu metu savo įrenginyje iš siūlomų Wi-Fi tinklų pasirinkite „Link WIFI“ tinklą.
 • Taisyklės reikalingos! Iššokusiame Wi-Fi lange perskaitykite taisykles ir pažymėkite, jog susipažinote.
 • Prisijunkite ir naudokite. Susipažinę su taisyklėmis spauskite prisijungti ir naudokitės internetu!

Ko galite tikėtis iš mūsų siūlomo Wi-Fi ryšio?

 • Mes stengiamės užtikrinti interneto ryšį visame maršrute, bet tokie faktoriai kaip keleivių, besinaudojančių internetu skaičius, traukinio geografinė padėtis, šalia maršruto esantys operatoriaus bokštai gali daryti įtaką interneto greičiui. Be anksčiau išvardintų faktorių interneto greitį įtakoja ir Jūsų įrenginio procesai (vykstantys programėlių atnaujinimai, atsarginių kopijų kūrimas ir pan.).
 • Mūsų teikiamas Wi-Fi ryšys suteikia galimybę dirbti (naudojimasis elektroniniu paštu ir kt.), naršyti svetainėse, klausytis muzikos, žiūrėti filmukus YouTube ar Netflix.
 • Nuolatos stebime ryšio kokybę ir esant galimybei stengiamės ją gerinti.

Ko negalime užtikrinti?

 • Ši paslauga nėra skirta siųsti didelės apimties failų, pavyzdžiui, filmų. Failų perdavimą rekomenduojame atlikti prieš kelionę traukiniu. 
 • Kelionės metu yra nuo mūsų nepriklausančių trukdžių – pavyzdžiui, ryšio duobių, todėl prašome supratingumo, ir, sulėtėjus ar nutrūkus ryšiui, prisijungti darkart.

Galimų ryšio sutrikimų žemėlapis

Ką daryti, jei nebeveikia?

 • Pirmiausia, jei keliaujant traukinyje interneto ryšys lėtas, įsitikinkite ar Jūsų naudojamas įrenginys nevykdo operacinės sistemos, programėlių atnaujinimų.
 • Antra, jeigu ryšys sulėtėjo arba dingo, rekomenduojame perkrauti savo įrenginį.
 • Taip pat, jeigu Jūsų įrenginyje mūsų siūlomas interneto ryšys neveikia pabandykite prie jo prisijungti kitu įrenginiu. Jeigu ir jame ryšio nėra, jums padės traukinio palydovas. 


Su privatumo pranešimu prašome susipažinti paspaudę čia.

Visa Tavo kelionė - vienoje programėlėje!
Visa Tavo kelionė - vienoje programėlėje!
Išbandyk!
Atidaryti