Kelionės turintiems individualių poreikių

Stočių ir peronų pritaikymas neįgaliesiems ir riboto judumo asmenims


Numeracijų paaiškinimai:

  • 1 - Galimybė patekti į pirmąjį peroną,  
  • 2 - Galimybė patekti į antrąjį peroną, 
  • 3 - Galimybė patekti į trečiąjį peroną


Traukinių modelių pritaikymas neįgaliesiems ir riboto judumo asmenims

  • * Lentelėje pateikiami dažniausiai nurodytu maršrutu važiuojantys traukinio modeliai, tačiau gali pasitaikyti išimčių.  Kiekvienu kelionės planavimo atveju rekomenduojame susisiekti su  keleivių informacijos centru telefonu +370 700 55111 ir pasidomėti, ar specialiai Jūsų poreikiams pritaikytas traukinys važiuos konkrečią dieną ir valandą.
  • ** Patekimo į traukinį ir išlipimo iš jo paslauga dėl infrastruktūros ar konstrukcinių ypatumų nėra galima 620M, DR1AMv, RA-2 traukinių modeliuose. Kiekvienu kelionės planavimo atveju  rekomenduojame susisiekti su klientų informacijos centru telefonu +370 700 55111  ir pasidomėti, kokios galimybės patekti į traukinį ir iš jo išlipti Jūsų planuojamos kelionės pradinėje ir  galinėje stotyse.