Eiti į turinį

Bilietų ir papildomų paslaugų keitimo, grąžinimo nuostatos

Nuostatos taikomos visų tipų bilietams

 • Jei keleivis negalėjo vykti traukiniu dėl Vežėjo kaltės, jam grąžinama visa nepanaudoto bet kurio bilieto tipo suma.
 • Grynųjų pinigų grąžinimas vykdomas tik Vežėjo bilietų kasose, jei bilietas buvo pirktas Vežėjo kasoje, apmokant už bilietą grynaisiais pinigais arba bankine kortele.
 • Jei už bilietą buvo sumokėta internetu arba mobiliojoje aplikacijoje (APPs) naudojantis elektronine bankininkyste – pinigai keleiviui grąžinami mokėjimo nurodymu į mokėtojo banko sąskaitą. Mokėjimo nurodymu pinigai grąžinami ne vėliau kaip per 1 darbo dieną. 
 •  Klientui kreipiantis dėl bilietų ar Papildomų paslaugų grąžinimo klientas užpildęs atsiliepimo formą kasose arba Vežėjo svetainėje www.ltglink.lt ir Vežėjui priėmus dėl pinigų grąžinimo sprendimą, nuo sprendimo priėmimo dienos,  pinigai į nurodytą keleivio sąskaitą grąžinami per 14 kalendorinių dienų.
 • Jeigu keleivis nevažiavo iki biliete nurodytos galinės stoties arba stotelės, o išlipo tarpinėje stotyje arba stotelėje, biliete nurodytos trumpesnės kelionės ir Papildomų paslaugų kainų skirtumas negrąžinamas.

Vienkartiniai ir Papildomų paslaugų bilietai

 • Jei pageidaujate pakeisti vienkartiniame biliete nurodytą kelionės datą ir / ar išvykimo laiką, vietą, klasę ir / ar papildomas paslaugas, kreipkitės į bet kurią Vežėjo bilietų kasą arba tai galite atlikti savarankiškai www.ltglink.lt svetainėje ar mobiliojoje aplikacijoje. 
 • Pakeisti vienkartinį bilietą galite tik vieną kartą, jei iki biliete nurodyto traukinio išvykimo laiko liko ne mažiau kaip 4 (keturios) valandos.
 • Pakeistas vienkartinis ir / ar Papildomų paslaugų bilietas yra negrąžinamas. 
 • Jei keičiant vienkartinį bilietą kaina padidėja, privalote sumokėti kainų skirtumą, jei kaina sumažėja –bilietų kainų skirtumas bus grąžintas. 
 • Grąžinti vienkartinį bilietą ir atgauti 90 proc. bilieto kainos galite likus ne mažiau kaip 24 (dvidešimt keturioms) valandoms iki traukinio išvykimo. Kreipkitės į bet kurią Vežėjo bilietų kasą arba tai galite atlikti savarankiškai www.ltglink.lt svetainėje ar mobiliojoje aplikacijoje. 
 • Grąžinti vienkartinį bilietą ir atgauti 70 proc. bilieto kainos galite likus ne mažiau kaip 4 ( keturioms) valandoms iki traukinio išvykimo. Kreipkitės į bet kurią Vežėjo bilietų kasą arba tai galite atlikti savarankiškai www.ltglink.lt svetainėje ar mobiliojoje aplikacijoje. 
 • Likus mažiau kaip 4 (keturioms) valandoms iki biliete nurodyto traukinio išvykimo laiko ir / ar traukiniui išvykus, pinigai už nepanaudotą vienkartinį bilietą negrąžinami.
 • Papildomų paslaugų bilietai yra keičiami ir grąžinami vienkartiniams bilietams taikomomis sąlygomis, išskyrus atvejus, kai Vežėjo Specialiosiose taisyklėse, skirtingiems produktams ir / ar paslaugoms yra taikomas kitas Papildomų paslaugų bilieto keitimo ir grąžinimo reglamentavimas. Su Specialiosiomis taisyklėmis galima susipažinti www.ltglink.lt.
 • Visi Vežėjo papildomai taikomi mokesčiai, atskaičiavimai ir / ar  negrąžinamos sumos (negrąžinama bilieto kainos dalis ar visa bilieto kaina) yra Vežėjo minimalūs nuostoliai patiriami dėl nepanaudoto bilieto ar Papildomų paslaugų bilieto keitimo ir / ar grąžinimo.
 • Vežėjo taikomas keitimo mokestis bilietams ir / ar Papildomoms paslaugoms yra nurodytas Vežėjo kainyne www.ltglink.lt.

Terminuoti bilietai

Terminuotas bilietas nekeičiamas. Jei pageidaujate pakeisti terminuotą bilietą, turite grąžinti turimą bilietą ir įsigyti naują.

Terminuotas bilietas negrąžinamas, išskyrus atvejus, kai:

 • Nėra prasidėjęs terminuoto bilieto galiojimo laikas. Tokiu atveju grąžinama 100 proc. bilieto kainos;
 • Keleivis ne trumpesnį nei 10-ties kalendorinių dienų nepertraukiamą laikotarpį sirgo, buvo komandiruotėje ar dėl kitų svarbių priežasčių negalėjo pasinaudoti terminuotu bilietu, tokiu atveju keleiviui grąžinama 70 proc. (negrąžinama bilieto kainos dalis sudaro Vežėjo minimalius nuostolius, patiriamus dėl nepanaudoto bilieto grąžinimo) bilieto kainos už nepanaudotas dienas. 

Jei pageidaujate grąžinti terminuotą bilietą, užpildykite bilieto grąžinimo formą, kurią rasite internetinėje svetainėje www.ltglink.lt arba pateikite paprastos rašytinės formos prašymą dėl pinigų grąžinimo. Kartu su prašymu pateikite dokumentus, įrodančius prašyme išdėstytų aplinkybių pagrįstumą. Prašymai gali būti pateikti bet kurioje Vežėjo bilietų pardavimo kasoje, Keleivių informacijos centre adresu Geležinkelio g. 16, Vilnius, siunčiami el. paštu nuomone@ltglink.lt. ar registruotu paštu Geležinkelio g. 16, LT-02100 Vilnius, Lietuva.


Visi papildomai taikomi mokesčiai, atskaičiavimai ir / ar  negrąžinamos sumos (negrąžinama bilieto kainos dalis) yra Vežėjo minimalūs nuostoliai dėl nepanaudoto bilieto ar Papildomų paslaugų bilieto keitimo ir / ar grąžinimo.

Vienos dienos bilietai

 • Vienos dienos bilietas nekeičiamas. Keleivis, norėdamas pakeisti Vienos dienos bilietą, turi grąžinti turimą bilietą ir įsigyti naują.
 • Vienos dienos bilietas negrąžinamas, išskyrus atvejus, kai nėra prasidėjęs Vienos dienos bilieto galiojimo laikas. Tokiu atveju grąžinama 100 % bilieto kainos.

Grupiniai bilietai

 • Grupiniai bilietai nėra keičiami. Jei pageidaujate pakeisti grupinį bilietą, turite grąžinti turimą bilietą ir įsigyti naują.
 • Už nepanaudotą grupinį bilietą (grupinis bilietas neskaidomas dalimis) pirkėjui grąžinama 90 proc. bilieto kainos jei iki traukinio išvykimo liko 24 (dvidešimt keturios) valandos.  Jei pageidaujate grąžinti grupinį bilietą, keipkitės į bet kurią Vežėjo bilietų kasą arba tai galite atlikti savarankiškai www.ltglink.lt svetainėje.
 • Už nepanaudotą grupinį bilietą (grupinis bilietas neskaidomas dalimis) pirkėjui grąžinama 70 proc. bilieto kainos jei iki traukinio išvykimo liko nuo 24 (dvidešimt keturių) valandų, bet ne mažiau kaip 4 (keturios) valandos. Jei pageidaujate grąžinti grupinį bilietą, keipkitės į bet kurią Vežėjo bilietų kasą arba tai galite atlikti savarankiškai www.ltglink.lt svetainėje.
 • Negrąžinama bilieto kainos dalis sudaro Vežėjo minimalius nuostolius, patiriamus dėl nepanaudoto bilieto grąžinimo). Klientas bilietą gali grąžinti kreipdamasis į bet kurią Vežėjo bilietų kasą arba tai  savarankiškai atlikdamas Vežėjo svetainėje www.ltglink.lt
 • Už nepanaudotą grupinį bilietą, pateiktą likus mažiau kaip 4 (keturios) valandos iki biliete nurodyto traukinio išvykimo ir/ar traukiniui išvykus, pinigai negrąžinami. 
 • Visi papildomai taikomi mokesčiai, atskaičiavimai ir / ar  negrąžinamos sumos (negrąžinama bilieto kainos dalis ar visa bilieto kaina) yra Vežėjo minimalūs nuostoliai dėl nepanaudoto bilieto ar Papildomų paslaugų bilieto keitimo ir / ar grąžinimo.

Visa Tavo kelionė - vienoje programėlėje!
Visa Tavo kelionė - vienoje programėlėje!
Išbandyk!
Atidaryti