Eiti į turinį

Apie mus

LTG Link valdymas

LTG LINK yra „Lietuvos geležinkeliai“ (LTG) grupės dalis. „Lietuvos geležinkeliai“ yra didžiausios Baltijos šalių geležinkelių grupės kontroliuojančioji bendrovė. LTG yra atsakinga už visų grupės įmonių valdymą. LTG grupė, kurioje dirba apie 9 tūkst. žmonių, siekia tapti regiono mobilumo lydere ir kurti didžiausią įmanomą vertę akcininkui – Lietuvos žmonėms. LTG grupę sudaro pagrindinės dukterinės bendrovės „LTG Infra“, „LTG Cargo“, „LTG Link“, GTC. Grupė yra vienas svarbiausių darbdavių šalyje. 


Daugiau informacijos apie LTG grupės valdymą rasite čia.

Bendrovės organai

Įstatuose numatyti šie Bendrovės organai:

 • visuotinis akcininkų susirinkimas;
 • valdyba;
 • vadovė (generalinė direktorė).


Visuotinis akcininkų susirinkimas

Visuotinis akcininkų susirinkimas – aukščiausias Bendrovės valdymo organas. Visuotinio akcininkų susirinkimo kompetencija, sušaukimo bei sprendimų priėmimo tvarka nustatyta Akcinių bendrovių įstatyme, kituose teisės aktuose, taip pat Bendrovės įstatuose. UAB „LTG Link“ vienintelis akcininkas – AB „Lietuvos geležinkeliai“, kuris priima pagrindinius su nuosavybės teisių ir pareigų įgyvendinimu susijusius sprendimus. 


Ataskaitiniu laikotarpiu akcininko turtinės ir neturtinės teisės nebuvo apribotos, akcininkui specialiųjų teisių nenumatyta.

Valdyba

Valdyba – Bendrovės įstatuose kolegialus valdymo organas, kurį ataskaitiniu laikotarpiu sudarė 5 nariai, iš kurių 2 nepriklausomi, 1 – valstybės tarnautojas, 2 akcininko deleguoti nariai. Valdybos narius 4 metų kadencijai renka visuotinis akcininkų susirinkimas. Valdyba iš savo narių renka valdybos pirmininką. Tas pats asmuo valdybos nariu gali būti išrenkamas ne daugiau kaip dvi kadencijas iš eilės. Valdyba atskaitinga Bendrovės visuotiniam akcininkų susirinkimui.


Valdybos kompetencija atitinka Akcinių bendrovių įstatyme ir kitų įstatymų nustatytą valdybos kompetenciją, papildomos valdybos kompetencijos nustatytos Bendrovės įstatuose.


Valdybos kadencijos laikotarpis – 2023 m. sausio 23 d. – 2027 m. sausio 23 d. 

Nei vienas valdybos narys neturi LTG grupės įmonių akcijų.

Per ataskaitinį laikotarpį įvyko 7 valdybos posėdžiai.

Bendrovės valdybos sudėtisAURELIJA KAZLAUSKIENĖ
  nepriklausoma Valdybos narė, pirmininkė, Valdybos narės pareigas eina nuo 2023 m. sausio 23 d., Valdybos pirmininkės pareigas eina nuo 2023 m. vasario 2 d.

Išsilavinimas:

 • Baltic Management Institute (BMI), EBMA.
 • Leadership Development Programme absolventė;
 • ISM Vadybos ir ekonomikos universitetas, EBMA;
 • Vilniaus Universitetas, Vadybos ir verslo administravimo magistras;
 • Vilniaus Universitetas, Vadybos ir verslo administravimo bakalauras.

Pagrindinė darbovietė, pareigos:
 • AB „Lietuvos draudimas“ Strategijos, klientų ir marketingo direktorė bei Valdybos narė, J. Basanavičiaus g. 12, Vilnius, įm. kodas 110051834AISTĖ GASIŪNIENĖ 
– Valdybos narė, valstybės tarnautoja, pareigas eina nuo 2023 m. sausio 23 d.


Išsilavinimas:

 • Vilniaus Gedimino technikos universitetas, Vadybos ir verslo administravimo bakalauras;
 • Vilniaus Gedimino technikos universitetas, Vadybos ir verslo administravimo magistras.
Pagrindinė darbovietė, pareigos: 

 • Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos Ateities susiekimo politikos grupės vyresnioji patarėja, Gedimino pr. 17, Vilnius, įm. kodas 188620589.VIKTORAS BACHMETJEVAS – nepriklausomas Valdybos narys, pareigas eina nuo 2023 m. sausio 23 d.

Išsilavinimas:

 • Vytauto Didžiojo universitetas, mokslų daktaras (PhD);
 • Liuveno universitetas, Tiriamasis magistras (MPhil).

Pagrindinė darbovietė, pareigos: 

 • Vytauto Didžiojo universiteto Filosofijos katedros docentas, V. Putvinskio g. 23, Kaunas, įm. kodas 111950396.
IRMANTAS BERŽAUSKAS – Akcininko deleguotas Valdybos narys, pareigas eina nuo 2023 m. sausio 23 d.


Išsilavinimas:  

 • Rīgas Ekonomikas augstskola - Stockholm School of Economics in Riga, EMBA magistras.

Pagrindinė darbovietė, pareigos:

 • AB „Lietuvos geležinkeliai“ Teisės ir valdysenos direktorius, Geležinkelio g. 16, Vilnius, įm. kodas 110053842.ANDREJ KOSIAKOV 
– Akcininko deleguotas Valdybos narys, pareigas eina nuo 2023 m. sausio 23d.

Išsilavinimas:

 •  Vilniaus Universitetas, Vadybos ir verslo administravimo magistras.

Pagrindinė darbovietė, pareigos: 

 • AB „Lietuvos geležinkeliai“ Finansų direktorius, Geležinkelio g. 16, Vilnius, įm. kodas 110053842.


Valdybos sudėties pasikeitimai per ataskaitinį laikotarpį:

 • Daiva Pivoriūnienė valdybos narės pareigas ėjo iki 2023 m. sausio 10 d., 
 • Nuo 2023 m. sausio 23 d. pradėjo dirbti naujos sudėties Valdyba

Valdybos savo veiklos vertinimas:

 • 2023 m. birželio 1 d. buvo atliktas Valdybos veiklos vertinimas.

Generalinė direktorė


KRISTINA MEIDĖ – „LTG Link“ generaline direktore nuo 2024 vasario 1 d. paskirta Kristina Meidė.  


Išsilavinimas:

 • 1991- 1997 Vilniaus Universiteto Kauno humanitarinis fakultetas.

Ankstesnė profesinė patirtis:

 • Prieš prisijungdama prie „LTG Link“, K. Meidė vadovavo Lietuvos Raudonojo kryžiaus draugijai, buvo parduotuvių tinklo „Maxima LT“ generalinė direktorė, ėjo vadovės pareigas vaistinių tinkle „Eurovaistinė“ Lietuvoje ir „Euroapotheca“, valdančioje vaistinių tinklus Lietuvoje, Latvijoje, Estijoje ir Lenkijoje, vadovavo „Swedbank“ Pietų regionui.

Visa Tavo kelionė - vienoje programėlėje!
Visa Tavo kelionė - vienoje programėlėje!
Išbandyk!
Atidaryti