Eiti į turinį

Saugios kelionės traukiniais

Defibriliatoriai traukiniuose

Mieli keliautojai, rūpinamės mūsų visų saugumu, todėl džiaugiamės galėdami pranešti, jog nuo šiol visuose traukiniuose rasite automatinius išorinius defibriliatorius (AID). Esant poreikiui, kreipkitės į kelionių palydovą ar spauskite SOS mygtuką, kurį rasite prie traukinio durų. Siekdami, kad prireikus kiekvienas keleivis galėtų jį naudoti, pateikiame visą reikiamą informaciją.


Taip pat primename, jog atsitikus tokio pobūdžio incidentui traukinyje, pirmiausia pasirūpinkite, kad apie jį sužinotų kelionių palydovai ir būtų kviečiama greitoji medicinos pagalba.

Kam to reikia?

Automatinis išorinis defibrilatorius - prietaisas, analizuojantis žmogaus širdies veiklą ir, jei reikia, sukeliantis elektrinį impulsą, kuriuos siekiama normalizuoti širdies ritmą. Šis prietaisas žodinėmis komandomis nurodo gaivinimo seką. Belieka tik klausyti ir vykdyti jo komandas.


Šalyse, kuriose pavyko pasiekti, kad defibriliacija būtų atlikta per pirmąsias 3 min. nuo klinikinės mirties pradžios išgyvenamumas padidėjo iki 75 %.

Kada pradėti naudoti automatinį išorinį defibriliatorių?

Automatinį išorinį defibriliatorių reikėtų naudoti jei žmogus nesąmoningas ir nekvėpuoja.

Ar galima pakenkti žmogui naudojant automatinį išorinį defibriliatorių?

Automatinis išorinis defibriliatorius analizuoja nukentėjusiojo širdies ritmą ir automatiškai suteikia defibriliacijos impulsą tik tada, kai defibriliacija yra reikalinga.

Kaip naudoti automatinį išorinį defibriliatorių?

  • Padėkite prietaisą ant kieto paviršiaus, atidarykite dangtelį ir prietaisas įsijungs automatiškai.
  • Elkitės pagal AID garsines instrukcijas (visos instrukcijos pateikiamos lietuvių kalba).
  • Užklijuokite ant paciento krūtinės elektrodus, kaip parodyta ant elektrodų pakuotės bei pačių elektrodų.
  • Priklijavus elektrodus AID automatiškai atlieka EKG analizę. Šio etapo metu prietaisas prašo atsitraukti nuo nukentėjusiojo ir jo neliesti, kad būtų užtikrinama tinkama EKG analizė.
  • Jeigu prietaisas EKG analizės metu nustato, jog defibriliacija būtina, AID informuoja, jog bus sukeltas šokas bei įspėja neliesti nukentėjusiojo. Impulsas suteikiamas automatiškai be naudotojo įsikišimo (nereikia spausti jokių papildomų mygtukų).
  • Suteikus impulsą, prietaisas informuoja, jog pacientą liesti saugu bei nurodo toliau tęsti gaivinimą atliekant širdies masažą. Gaivinimas tęsiamas iki kol atvyks greitoji medicinos pagalba arba iki tolesnių prietaiso nurodymų.


Dėmesio!

Priklijavę defibriliatoriaus elektrodus, jų nenuimkite ir neišjunkite defibriliatoriaus, net jei gaivinimas buvo sėkmingas. Nuimti elektrodus ir išjungti defibriliatorių gali tik greitosios medicinos pagalbos specialistai.

Visa Tavo kelionė - vienoje programėlėje!
Visa Tavo kelionė - vienoje programėlėje!
Išbandyk!
Atidaryti