Eiti į turinį

Rinkis keliauti be taršos pėdsako gamtoje

Žalumo link!Mes esame UAB „LTG Link“ - AB „Lietuvos geležinkeliai“ įmonių grupės dalis ir pirmiausiai siunčiame idėją keliauti – link pajūrio, link namų, link dar neatrastų vietų. Kasdien visi kartu dirbame tam, kad kiekviena kelionė traukiniu virstų malonia patirtimi – patogia ir be rūpesčių. O šiuo projektu „Žalumo link“ keliame klausimą Tau, ką po Tavęs palieka Tavo sprendimai? Taip pat norime atkreipti dėmesį, kad keliaudamas elektriniu traukiniu, keliauji be taršos pėdsako gamtai bei prisidedi prie klimato kaitos poveikio mažinimo.

Žaliasis kursas: kas tai ir kodėl to reikia?

Didžiausias šiandienos uždavinys ir galimybė – iki 2050 m. tapti pirmuoju pasaulyje neutralaus poveikio klimatui žemynu. Siekdama šio tikslo Europos Komisija pristatė Europos žaliąjį kursą – plačiausio užmojo priemonių rinkinį, kuris turėtų suteikti Europos piliečiams ir verslo įmonėms galimybių pasinaudoti tvariu perėjimu prie žaliosios ekonomikos. 

Priemonės, prie kurių pridedamas pradinis pagrindinių politikos sričių veiksmų planas, yra labai įvairios: nuo didelio masto išmetamųjų teršalų kiekio mažinimo iki investicijų į pažangiausius mokslinius tyrimus ir inovacijas ir Europos gamtinės aplinkos išsaugojimo.


O pagrindiniai keliami tikslai – Europai tapti pirmuoju neutralaus poveikio klimatui žemynu, užtikrinant, jog iki 2050 m. nebeliktų šiltnamio efektą sukeliančių dujų (ŠESD) grynosios emisijos bei atsieti ekonomikos augimą nuo išteklių naudojimo.

Žaliasis kursas pabrėžia ekonomikos augimo galimybių ir veiksmų, skirtų mažinti klimato kaitos padarinius, suderinamumą. Būtent tai atspindi Europos Komisijos ambicingumą ir novatoriškumą klimato kaitos srityje. Viena iš priemonių, skirta pasiekti žaliojo kurso tikslus, yra pramonės mobilizavimas švariai žiedinei ekonomikai (angl. circular economy).Prie Europos žaliojo kurso įgyvendinimo prisidedame šiais projektais


LTG Link“, kartu su visa „LTG Lietuvos geležinkeliai“ grupe siekia prisidėti prie šių tikslų įgyvendinimo strateginiais projektais:

  • Vilnius–Klaipėda geležinkelio ruožo elektrifikavimas. Lietuvoje šiuo metu elektrifikuota apie 7 proc. geležinkelio linijų, o elektrifikavus Vilnius–Klaipėda ruožą šis rodiklis pasieks apie 35 proc. Vilnius–Klaipėda koridoriaus elektrifikavimo projektą planuojama baigti 2024 metais. Tai leis sumažinti CO2 išmetimą 150 tūkst. tonų per metus, ekonominė projekto nauda sieks 500 mln. eurų, ekologinė nauda – 700 mln. eurų. Daugiau apie projektą.
  • Keliones traukiniais skatins ir Baltijos šalių europinės vėžės projektas „Rail Baltica“. Šiuo geležinkeliu iš Vilniaus Varšuvą bus galima pasiekti per 4 valandas, Rygą per 2 valandas, o Taliną – mažiau nei per keturias valandas. 
  • Atnaujinamas keleivinių riedmenų parkas. Visi naujieji traukiniai bus pritaikyti individualių poreikių turintiems keleiviams, tarp jų – ir senjorams, šeimoms su mažyliais ar riboto judumo žmonėms. Viešojo pirkimo, skirto jiems įsigyti, vertė siekia daugiau kaip 200 mln. Eur. Skaičiuojama, kad atnaujinus traukinių parką, į aplinką per metus pateks 69 proc. mažiau anglies dioksido (CO2)
  • Visi elektriniai traukiniai varomi elektros energija, pagaminta iš atsinaujinančių energijos šaltinių, tad visiškai žaliai važiuos ir naujieji riedmenys.


Esame dėkingi, jog kelionėms pasirenkate traukinius kaip ekologišką važiavimo alternatyvą. Nuo rudens siūlome dar vieną būdą padėti gamtai – Vilnius–Kaunas–Vilnius bei Vilnius–Trakai–Vilnius traukiniuose prie durų įrengėme šiukšliadėžes, skirtas atliekų rūšiavimui.

„LTG Link“ – žalumo link, kasdien stengiamės dirbti atsakingai, kiek įmanoma vengiame spausdintos medžiagos, jei tenka tą daryti prioritetą skiriame antrinėms žaliavoms (vienkartiniai perdirbami puodeliai karštiems gėrimams, meniu traukiniuose). 

Rinkdamiesi bendradarbiavimui partneriuis kreipiame dėmesį, kaip tvariai jie vykdo savo veiklą, prioritetą skiriame dirbantiems socialiai atsakingai.


Traukinys - ekologiškiausia sausumos transporto priemonė


Europai siekiant tapti pirmuoju neutralaus poveikio klimatui žemynu, 2021-ieji paskelbti Europos geležinkelių metais. Šiais metais rengiami įvairūs renginiai ir imamasi kitų iniciatyvų siekiant skatinti šį ekologišką, patogų ir saugų keliavimo būdą. Siekiama padidinti geležinkeliais keliaujančių žmonių ir vežamų prekių dalį, atsižvelgiant į Europos žaliojo kurso tikslus.

Didžioji dalis Europoje esančių geležinkelio linijų yra elektrifikuotos, tad keliaujant geležinkeliais tas pats atstumas įveikiamas išmetant gerokai mažiau CO2 nei keliaujant kelių ar oro transporto priemonėmis. Be to, tai vienintelis transporto sektorius, kuriame, net didėjant transporto srautams, nuo 1990 m. beveik nuolatos mažėjo išmetamas CO2 kiekis: 2016 m. tame sektoriuje išmetamas CO2 kiekis sudarė tik 0,5 % visų rūšių transporto sektoriuose išmetamo kiekio.

Geležinkelių sektoriuje suvartojama tik 2 % viso ES transporto sektoriuje suvartojamo energijos kiekio, nors 2016 m. geležinkeliais vežta 11,2 % visų krovinių ir 6,6 % visų keleivių. 1990–2016 m. geležinkelių sektoriuje suvartota mažiau energijos, taip pat vis dažniau naudojami atsinaujinantieji energijos ištekliai.

Kodėl traukiniai?

  • Pritaikyta keliauti. Keliauti – link pajūrio, link namų, link dar neatrastų vietų. Kasdien visi kartu dirbame tam, kad kiekviena kelionė traukiniu virstų malonia patirtimi – patogia ir be rūpesčių. Traukinį galite paversti savo mobiliuoju biuru arba tiesiog mėgautis vaizdu – palikite įtemptas keliones po savęs.

  • Tai ekologiška ir tvaru. Geležinkelis daugiausia elektrifikuotas ir išmeta kur kas mažiau CO2 nei lygiavertės kelionės keliu ar oru. Tai sudaro tik 0,4 % šiltnamio efektą sukeliančių dujų, išmetamų iš ES transporto, o visas ES transportas – 25 % viso ES išmetamo kiekio. Be to, tai yra vienintelė transporto priemonė, kuri 1990–2017 m. Nuolat mažino išmetamų teršalų kiekį ir energijos vartojimą, tuo pačiu vis dažniau naudodama atsinaujinančius energijos šaltinius.

  • Saugi kelionė. Nesvarbu, ar atostogaujate, ar keliaujate verslo reikalais, galite pasikliauti geležinkeliu, kad saugiai nuvyktumėte į tikslą. Tai saugiausia sausumos transporto rūšis, mažiausiai mirtinų avarijų


Ar žinojote, kad nuo 2018 metų visi mūsų elektriniai traukiniai važiuoja tik varomi elektros energija iš atsinaujinančių energijos šaltinių?

Nors tyrėjai nustatė, kad didžiuosiuose miestuose sumažėjo kelionių automobiliu ir prognozuojama, kad ateinančiais metais 50 % kelionių vyks viešuoju transportu, dviračiu arba pėsčiomis, naujausi Europos aplinkos agentūros (EAA) tyrimai patvirtina, kad transporto tarša ženkliai padidėjo, lyginant su 1990 m. rodmenimis. Konkrečiai, nuo 1990 iki 2018 m. viso transporto sektoriaus tarša padidėjo 28 %, tai pabrėžia būtinybę skubiai skatinti anglies dioksido neišskiriančius transporto sprendimus visuose Europos miestuose.


Siekdami atkreipti dėmesį į tvarius kelionių pasirinkimus, vieną iš elektrinių traukinių Pasaulinės Žemės dienos proga pavertėme gamtos atspindžiu.

Visa Tavo kelionė - vienoje programėlėje!
Visa Tavo kelionė - vienoje programėlėje!
Išbandyk!
Atidaryti