Eiti į turinį

Privatumo pranešimas

UAB „LTG Link“ privatumo pranešimas

Paskutinį kartą atnaujinta 2023 m. balandžio 21 d.Uždaroji akcinė bendrovė „LTG Link“ (toliau – LTG Link arba „Bendrovė“ ar tiesiog „mes“) saugo informaciją apie Jus, tvarkydama duomenis vadovaujasi Europos Sąjungos bendruoju duomenų apsaugos reglamentu (toliau – BDAR) ir kitais duomenų apsaugą reglamentuojančiais teisės aktais. Šiame LTG Link privatumo pranešime (toliau – Privatumo pranešimas) pateikiama išsami informacija apie tai.

1. Kas pateikiama šiame Privatumo pranešime?

Šiame Privatumo pranešime pateikiame atsakymus į svarbiausius klausimus – kaip renkame, naudojame ir saugome informaciją apie Jus. Prašome atidžiai susipažinti su šia svarbia informacija ir laikas nuo laiko apsilankyti mūsų interneto puslapyje adresu www.ltglink.lt ir perskaityti ten skelbiamą naujausią Privatumo pranešimo versiją.

2. Kas yra atsakingas už informacijos apie Jus apsaugą?

UAB „LTG Link“ juridinio asmens kodas: 305052228, registruotos buveinės adresas: Geležinkelio g. 16, Vilnius, el. pašto adresas: info@ltglink.lt, telefono Nr.: 8 700 55 111

3. Kodėl ir kokią informaciją apie Jus renkame?

3.1. Kodėl renkame informaciją apie Jus: 
 • Sudarome ir vykdome su Jumis ar Jūsų vaikais (globotiniais) keleivių vežimo sutartį, taip pat teikiame su tuo susijusias paslaugas (pvz., bilietų pardavimas ar grąžinimas), vykdome su tuo susijusias mokestines prievoles.

3.1. Kokią informaciją apie Jus renkame: 

 • Vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas, telefono numeris, mokėjimo metodas, mokėtojo banko sąskaitos numeris, kita su mokėjimu susijusi informacija, informacija apie pirktus bilietus bei kelionės duomenys (bilieto numeris, kelionės maršrutas, traukinio, kuriuo keliauta, numeris, atvykimo ir išvykimo stotys, keliavimo laikas, kelionės trukmė, sėdimosios vietos numeris, vagonas ir jo klasė, kelionės kaina, suteiktos lengvatos, bilieto numeris), terminuoto bilieto kortelės informacija, informacija apie papildomas paslaugas (dviračio, papildomo bagažo, gyvūnų vežimą);
 • Informacija apie turimą negalią.

3.1. Kodėl turime teisę rinkti Jūsų pateiktą informaciją:

 • Tvarkyti duomenis būtina dėl svarbaus viešojo intereso priežasčių, remiantis LR teisės aktais (BDAR 9 str. 2 d. g p., LR transporto lengvatų įstatymas)
 • Sudarome su Jumis sutartį ir vykdome sutartinius įsipareigojimus (BDAR 6 str. 1 d. b p.), privalome rinkti informaciją pagal įstatymus (BDAR 6 str. 1 d. c p.).

3.1. Kiek laiko naudojame ar saugome informaciją apie Jus:

 • Sutarties galiojimo metu ir 3 metus po bilieto pirkimo;
 • 3 metus nuo prašymo pateikto dėl elektroninio bilieto grąžinimo.


3.2. Kodėl renkame informaciją apie Jus:

 • Sudarome ir vykdome su Jumis traukinių nuomos ir keleivių pervežimo maršrutu sutartis, vykdome su tuo susijusias mokestines prievoles.

3.2. Kokią informaciją apie Jus renkame:

 • Vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas, telefono numeris, parašas, mokėtina suma, garantinio įnašo suma, mokėjimo metodas, mokėtojo banko sąskaitos numeris, kita su mokėjimu susijusi informacija, sutartis ir sutartyje esanti informacija, sutarties data, nuomojamo traukinio išvykimo laikas bei maršrutas, priėmimo-perdavimo akte esanti informacija, kita su sutarties sudarymu ir vykdymu susijusi informacija.

3.2. Kodėl turime teisę rinkti Jūsų pateiktą informaciją:

 • Sudarome su Jumis sutartį ir vykdome sutartinius įsipareigojimus (BDAR 6 str. 1 d. b p.), privalome rinkti informaciją pagal įstatymus (BDAR 6 str. 1 d. c p.).

3.2. Kiek laiko naudojame ar saugome informaciją apie Jus:

 • Sutarties galiojimo metu ir 10 metų po sutarties pasibaigimo.


3.3. Kodėl renkame informaciją apie Jus:

 • Sudarome ir vykdome su Jumis siuntų priėmimo, įforminimo, vežimo ir išdavimo sutartis, vykdome su tuo susijusias mokestines prievoles.

3.3. Kokią informaciją apie Jus renkame:

 • Siuntėjų ir gavėjų, ar įgaliotų asmenų: vardas, pavardė, miestas, kontaktinio telefono Nr., parašas, paslaugos kvitas, paslaugos kvito numeris, traukinio, kuriuo gabenama siunta, numeris ir maršrutas, siuntos priėmimo ir gavimo data, siuntos rūšis, sumokėta už siuntos gabenimą suma. 
 • Prašymas/skundas dėl pakuotės pažeidimų ir jame esanti informacija, už siuntos saugojimą ilgiau nei dvi paras sumokėta suma, siuntos lydraštyje esančios apie siuntą pastabos.

3.3. Kodėl turime teisę rinkti Jūsų pateiktą informaciją:

 • Sudarome su Jumis sutartį ir vykdome sutartinius įsipareigojimus (BDAR 6 str. 1 d. b p.).

3.3. Kiek laiko naudojame ar saugome informaciją apie Jus:

 • 2 metai nuo siuntos išsiuntimo.


3.4. Kodėl renkame informaciją apie Jus:

 • Saugome ir išduodame: rastus daiktus, daiktus išimtus iš elektroninės saugyklos, daiktus iš negabaritinio bagažo / ilgalaikio saugojimo patalpos.

3.4. Kokią informaciją apie Jus renkame:

 • Asmens, prašančio išduoti rastus daiktus: vardas, pavardė, telefono Nr., daiktų pametimo data, pametimo aplinkybės, daiktų pakavimo rūšis, aprašymas, kiekis, sumokėta suma už saugojimo/siuntimo išlaidas, parašas;
 • Asmens, prašančio išduoti daiktus, paliktus saugoti elektroninėje nešulių saugykloje: vardas, pavardė, telefono Nr., sekcijos Nr., spintelės Nr., kvito Nr., pakavimo rūšis, daiktų kiekis ir suma, sumokėta už daiktų saugojimą, parašas.    

 3.4. Kodėl turime teisę rinkti Jūsų pateiktą informaciją:

 • Sudarome su Jumis sutartį ir vykdome sutartinius įsipareigojimus (BDAR 6 str. 1 d. b p.).
 • Turime teisėtą interesą (užtikrinti rastų daiktų saugojimą ir perdavimą jų savininkams) (BDAR 6 str. 1 d. f p.).

3.4. Kiek laiko naudojame ar saugome informaciją apie Jus:

 • 1 metus nuo kreipimosi dienos.


3.5. Kodėl renkame informaciją apie Jus:

 • Pasitikėjimo linijos kanalais pateikiate mums informaciją dėl galimo sukčiavimo, korupcinio, kitokių nusikalstamų veikų, teisės pažeidimų, darbo pareigų pažeidimų.

3.5. Kokią informaciją apie Jus renkame:

 • Jei asmuo teikia informaciją telefonu ne anonimiškai - duomenys nurodyti paties asmens - vardas, pavardė ir kt., teikiamo pranešimo turinys, telefono numeris, iš kurio skambinta, skambučio pradžia, pabaiga, trukmė ir kiti asmens duomenys, jei juos asmuo nurodo teikdamas informaciją;
 • Jei asmuo informaciją teikia el. paštu arba per interneto svetainę www.litrail.lt – el. pašto adresas ir papildoma informacija, jei asmuo teikia informaciją ne anonimiškai -  vardas, pavardė, telefono numeris, pranešimo turinys.

3.5. Kodėl turime teisę rinkti Jūsų pateiktą informaciją:

 • Turime teisėtą interesą (vykdyti sukčiavimo, korupcinio, kitokių nusikalstamų veikų, teisės pažeidimų, darbo pareigų ir kitų pažeidimų prevenciją - užkirsti kelią daromoms veikoms, imtis priemonių veikoms ateityje išvengti ir pan.) (BDAR 6 str. 1 d. f p.).

3.5. Kiek laiko naudojame ar saugome informaciją apie Jus:

 • 1 metus nuo informacijos gavimo dienos.


3.6. Kodėl renkame informaciją apie Jus:

 • Sudarome ir vykdome su Jumis reklamos paslaugų teikimo sutartis, vykdome su tuo susijusias mokestines prievoles.

3.6. Kokią informaciją apie Jus renkame:

 • Vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas, telefono numeris, parašas, mokėtina suma, mokėjimo metodas, mokėtojo banko sąskaitos numeris, kita su mokėjimu susijusi informacija, sutartis ir sutartyje esanti informacija, sutarties data, reklamos maketas, informacija apie reklamos vietą, priėmimo-perdavimo akte esanti informacija, kita su sutarties sudarymu ir vykdymu susijusi informacija.

3.6. Kodėl turime teisę rinkti Jūsų pateiktą informaciją:

 • Sudarome su Jumis sutartį ir vykdome sutartinius įsipareigojimus (BDAR 6 str. 1 d. b p.), privalome rinkti informaciją pagal įstatymus (BDAR 6 str. 1 d. c p.).

3.6. Kiek laiko naudojame ar saugome informaciją apie Jus:

 • Sutarties galiojimo metu ir 10 metų po sutarties pasibaigimo.


3.7. Kodėl renkame informaciją apie Jus:

 • Palaikome santykius su Jūsų atstovaujamais fiziniais ar juridiniais asmenimis.

3.7. Kokią informaciją apie Jus renkame:

 • Vardas ir pavardė, asmens kodas ir (ar) gimimo data, gyvenamosios vietos adresas, įgaliojimas, įgaliojimo galiojimo laikas ir numeris, parašas, ryšys su atstovaujamu asmeniu, atstovaujamas asmuo, pareigos, telefono numeris, elektroninio pašto adresas, prisijungimo prie mūsų sistemų vardas, visa informacija, kurią Jūs pateikiate Bendrovei (pvz., informacija apie Jūsų atstovaujamą asmenį, sudarytas sutartis ir pan.) ir, kiek tai susiję su sutarties vykdymu, komunikacija su Jumis, kita informacija, kuri gali būti reikalinga tinkamam sutarties vykdymui.

3.7. Kodėl turime teisę rinkti Jūsų pateiktą informaciją:

 • Turime teisėtą interesą (palaikyti santykius su Jūsų atstovaujamais asmenimis) (BDAR 6 str. 1 d. f p.).

3.7. Kiek laiko naudojame ar saugome informaciją apie Jus:

 • Sutarties galiojimo metu ir 10 metų po sutarties pasibaigimo.


3.8. Kodėl renkame informaciją apie Jus:

 • Po įvykusios kelionės kviečiame dalyvauti apklausoje, kurioje teiraujamės Jūsų nuomonės apie suteiktų paslaugų kokybę, Jūsų patirtį kelionės metu;
 • Taip pat išreiškus sutikimą apklausoms teiraujamės nuomonės apie pasiūlymus, paslaugas ar jūsų poreikius;
 • Apklausos mums padeda gerinti paslaugų kokybę ir vystyti paslaugas atitinkančias Jūsų poreikius. 

3.8. Kokią informaciją apie Jus renkame:

 • Siekdami su Jumis susisiekti ir sužinoti jūsų nuomonę bei vertinimus renkame šiuos Jūsų duomenis: vardą, pavardę,  elektroninio pašto adresą;
 • Jūs galite bet kada atšaukti apklausų gavimą paspausdami atsisakymo nuorodą apklausos elektroniniame laiške;
 • Kiti demografiniai duomenys apklausose renkami ir naudojami tik statistinės informacijos / analizės tikslu.

3.8. Kodėl turime teisę rinkti Jūsų pateiktą informaciją:

 • Turime teisėtą interesą teirautis apie paslaugų kokybę po įvykusios kelionės (BDAR 6 str. 1 d. f p.) arba turime sutikimą, kad naudosime informaciją apie Jus tiesioginės rinkodaros, apklausų vykdymui (BDAR 6 str. 1 d. a p., LR elektroninių ryšių įstatymo 81 str. 1 d.).

3.8. Kiek laiko naudojame ar saugome informaciją apie Jus:

 • 2 (dvejus) metus nuo Jūsų sutikimo gavimo dienos arba tol, kol atšauksite šį sutikimą.


3.9. Kodėl renkame informaciją apie Jus:

 • Vykdome Jums skirtą tiesioginę rinkodarą, siųsdami naujienlaiškius elektroniniu paštu. 
 • Naujienlaiškiuose teikiame specialius pasiūlymus, įskaitant ir personalizuotus, tik Jums skirtus pasiūlymus dėl  bilietų nuolaidų kelionėms vietinio susisiekimo traukiniais, reklaminius skelbimus ar pranešimus apie akcijas, paslaugas, kurie susiję tiek su Bendrovės, tiek su Bendrovės partnerių veikla.
 • Naudojame automatizuotą sprendimų priėmimą, įskaitant ir profiliavimą, tam, kad suteiktume Jums pagal Jūsų poreikius pritaikytas ir veiksmingas tiesioginės rinkodaros paslaugas. Tuo tikslu, atsižvelgiame į pasirinkimus bei poreikius pagal Jūsų elgseną (pvz., jeigu keliaujate su gyvūnu ir įsigijote vienkartinį kelionės bilietą, Jums gali būti pateiktas pasiūlymas su nuolaida įsigyti terminuotą kelionės bilietą su gyvūnams draugiška vieta vagone ir pan.).

3.9. Kokią informaciją apie Jus renkame:

 • Bendravimui naujienlaiškiais  renkame šiuos Jūsų asmeninius duomenis: informaciją apie asmens tapatybę (vardą, pavardę), kontaktinius duomenis (elektroninio pašto adresą);
 • Kad galėtume Jums teikti personalizuotus pasiūlymus, mums reikia turėti: apsipirkimų istoriją (pvz., informaciją apie anksčiau įsigytus, pakeistus ar grąžintus kelionės bilietus - maršrutas, laikas, klasė, papildomos paslaugos, įsigijimo būdas, pritaikytos nuolaidos), naudotojo sukurtus asmens duomenis (pvz., informacija apie veiklą mūsų informacinėse sistemose, elgsena skaitmeniniuose kanaluose, išsaugotas pirkinių krepšelis ir kt.).
 • Kiekvieno naujienlaiškio apačioje rasite atsisakymo ir nustatymų valdymo funkcijas.

3.9. Kodėl turime teisę rinkti Jūsų pateiktą informaciją:

 • Turime sutikimą, kad naudosime informaciją apie Jus tiesioginės rinkodaros vykdymui (BDAR 6 str. 1 d. a p., LR elektroninių ryšių įstatymo 81 str. 1 d.).

3.9. Kiek laiko naudojame ar saugome informaciją apie Jus:

 • 2 (dvejus) metus nuo Jūsų sutikimo gavimo dienos arba tol, kol atšauksite šį sutikimą.


3.10. Kodėl renkame informaciją apie Jus:

 • Vykdome Tvarių kelionių klubo programą, administruojame Jūsų registraciją bei dalyvavimą programoje (sukauptus taškus, pritaikytas nuolaidas, gautus nuolaidų kuponus), siunčiame naujienlaiškius elektroniniu paštu. 
 • Naujienlaiškiuose teikiame specialius pasiūlymus, įskaitant ir personalizuotus, tik Jums skirtus pasiūlymus dėl  bilietų nuolaidų kelionėms vietinio susisiekimo traukiniais, reklaminius skelbimus ar pranešimus apie akcijas, paslaugas, kurie susiję tiek su Bendrovės, tiek su Bendrovės partnerių veikla, kviečiame dalyvauti apklausose. 
 • Naudojame automatizuotą sprendimų priėmimą, įskaitant ir profiliavimą, tam, kad galėtume pateikti tik Jums pagal Jūsų poreikius pritaikytus personalizuotus pasiūlymus. 
 • Tuo tikslu atsižvelgiame į pasirinkimus bei poreikius, atsižvelgę į Jūsų elgseną (pvz., jeigu keliaujate su gyvūnu ir įsigijote vienkartinį kelionės bilietą, Jums gali būti pateiktas pasiūlymas su nuolaida įsigyti terminuotą kelionės bilietą su gyvūnams draugiška vieta vagone ir pan.).

3.10. Kodėl renkame informaciją apie Jus:

 • Kad galėtumėte dalyvauti programoje mums turite pateikti: vardą, pavardę, elektroninio pašto adresą. 
 • Jeigu norite gauti dar tikslesnius, tik Jums pritaikytus pasiūlymus, papildomai galite pateikti: telefono numerį, pasirinktas programos grupes. 
 • Kad galėtume teikti personalizuotus pasiūlymus papildomai šiems tikslams pasiekti mums reikia turėti:  apsipirkimų istoriją, pvz., informaciją apie anksčiau įsigytus, pakeistus ar grąžintus kelionės bilietus (maršrutas, laikas, klasė, papildomos paslaugos, įsigijimo būdas, pritaikytos nuolaidos).
 • Jūsų sukurtus asmens duomenis (jeigu esate išreiškę sutikimą dėl slapukų naudojimo), pvz., informacija apie veiklą mūsų informacinėse sistemose, elgsena skaitmeniniuose kanaluose, išsaugotas pirkinių krepšelis ir kt.
 • Atšaukti sutikimą dėl tiesioginės rinkodaros vykdymo, automatizuotų sprendimų priėmimo, profiliavimo ir nutraukti narystę programoje, galite tai padaryti pasinaudoję aktyvia nuoroda kiekvieno gauto elektroninio laiško apačioje, arba valdant Asmeninę paskyrą, prisijungę prie www.ltglink.lt  svetainės.
 • Atšaukus sutikimą Jūsų duomenys programoje nustatytais tikslais nebus tvarkomi. 

3.10. Kodėl turime teisę rinkti Jūsų pateiktą informaciją:

 • Sudarome su Jumis sutartį dėl dalyvavimo programoje ir vykdome sutartinius įsipareigojimus (BDAR 6 str. 1 d. b p.).
 • Turime Jūsų sutikimą (BDAR 6 str. 1 d. a p., LR elektroninių ryšių įstatymo 81 str. 1 d.).
3.10. Kiek laiko naudojame ar saugome informaciją apie Jus:
 • Tol, kol esate programos narys ir 3 metus po narystės nutraukimo.
 • Kelionių istorijos duomenys saugomi:  3 metus po paskutinės įvykusios kelionės, pasibaigus nustatytam saugojimo laikotarpiui duomenys yra anonimizuojami.  
 • Jeigu neprisijungiate prie savo paskyros 36 mėn.,  paskyra panaikinama, duomenys ištrinami arba anonimizuojami.


3.11. Kodėl renkame informaciją apie Jus:

Bendraudami su Jumis, organizuodami konkursus, žaidimus mūsų socialinių tinklų:

3.11. Kokią informaciją apie Jus renkame:

 • Tvarkysime mūsų paskyrose Jūsų pateiktus Jūsų socialinio tinklo paskyros duomenis - paskyros vardą, paskyros profilio nuotrauką, Jūsų išreikštas reakcijas („patiktukus“) paskelbtai informacijai, Jūsų paliktus komentarus, mūsų paskyroje Jūsų patalpintą turinį (pvz. jei komentaruose pasidalinsite nuotraukomis ar video įrašais);
 • Žaidimų, konkursų organizavimo tikslu Jūsų asmens duomenis tvarkysime taip, kaip aprašyta šiame privatumo pranešime;
 • Teisę nesutikti su asmens duomenų tvarkymu socialiniuose tinkluose galite įgyvendinti socialinių tinklų valdytojų nustatyta tvarka.

3.11. Kodėl turime teisę rinkti Jūsų pateiktą informaciją:

 • Jūsų pateiktus  asmens duomenis  tvarkysime teisėto intereso pagrindu - informuoti apie vykstančias naujienas, bendrauti su mūsų sekėjais ir socialinių puslapių lankytojais, statistinės informacijos pagrindu mūsų teikiamą informaciją ir kitą paskyrose atliekamą veiklą pritaikyti paskyros lankytojų poreikiams.

3.11. Kiek laiko naudojame ar saugome informaciją apie Jus:

 • Asmens duomenys, kuriuos Jūs pateikiate atlikdami tam tikrus veiksmus socialiniuose tinkluose, tvarkomi ir saugomi socialinių tinklų valdytojų nustatyta tvarka ir terminais, ir mes negalime daryti tam jokios įtakos.


3.12. Kodėl renkame informaciją apie Jus:

 • Kviesime dalyvauti konkursuose ir žaidimuose.

3.12. Kokią informaciją apie Jus renkame:

 • Dalyvavimui konkursuose ir žaidimuose rinksime šiuos asmeninius duomenis: vardą, pavardę, elektroninio pašto adresą, telefono numerį ir kitus apie kuriuos informuosime konkurso sąlygose. Tai būtina, kad galėtume vykdyti savo sutartinius įsipareigojimus Jums. Jei negalėsime naudoti Jūsų duomenų, Jūs neturėsite galimybės dalyvauti konkurse ir laimėti. Prizų laimėjimo atveju asmens duomenis tvarkome siekdami vykdyti mums taikomus teisės aktų reikalavimus.

3.12. Kodėl turime teisę rinkti Jūsų pateiktą informaciją:

 • Turime Jūsų sutikimą (BDAR 6 str. 1 d. a p.)

3.12. Kiek laiko naudojame ar saugome informaciją apie Jus:

 • 6 mėnesius nuo konkurso pabaigos.


3.13. Kodėl renkame informaciją apie Jus:

 • Pateikiate mums, užklausą, prašymą, pasiūlymą ar skundą bendruoju el. pašto adresu, interneto svetainėje pateiktoje formoje ar kitais elektroninių ryšių kanalais.

3.13. Kokią informaciją apie Jus renkame:

 • Vardas ir pavardė, elektroninio pašto adresas, telefono numeris, užklausos tema, užklausos gavimo laikas, užklausos turinys, užklausos priedai, susirašinėjimo istorija, kita teikta informacija, susijusi su pateikta užklausa, atsakymas į užklausą.

3.13. Kodėl turime teisę rinkti Jūsų pateiktą informaciją:

 • Turime Jūsų sutikimą (BDAR 6 str. 1 d. a p.), privalome rinkti informaciją pagal įstatymus (BDAR 6 str. 1 d. c p.), turime teisėtą interesą (išnagrinėti Jūsų užklausas, prašymus ar skundus) (BDAR 6 str. 1 d. f p.)

3.13. Kiek laiko naudojame ar saugome informaciją apie Jus:

 • 1 metus po paskutinio kreipimosi ir 2 metus po pateikto skundo.


3.14. Kodėl renkame informaciją apie Jus:

 • Įrašinėjame pokalbius telefonu tam, kad užtikrintume teikiamų paslaugų kokybę, suteiktume tikslią informaciją apie teikiamas paslaugas ir teiktume konsultacijas, išnagrinėtume užklausas, skundus ir prašymus.

3.14. Kokią informaciją apie Jus renkame:

 • Telefono numeris, telefoninių pokalbių įrašai ir pokalbių metu pateikti duomenys.

3.14. Kodėl turime teisę rinkti Jūsų pateiktą informaciją:

 • Turime teisėtą̨ interesą (užtikrinti klientų aptarnavimo kokybę, teikti tikslią informaciją apie teikiamas paslaugas ir konsultuoti, užtikrinti tinkamą klientų aptarnavimo kokybę, išnagrinėti prašymus, užklausas ar skundus BDAR 6 str. 1 d. f p.).

3.14. Kiek laiko naudojame ar saugome informaciją apie Jus:

 • 1 metus po pokalbio su Jumis.


3.15. Kodėl renkame informaciją apie Jus:

 • Užtikriname Jūsų sveikatos, gyvybės ir Bendrovės bei Jūsų turto saugumą – tais atvejais, kai esate filmuojamose Bendrovės patalpose ar traukiniuose.

3.15. Kokią informaciją apie Jus renkame:

 • Vaizdo medžiaga (tam tikrais atvejais vaizdas įrašomas kartu su garsu).

3.15. Kodėl turime teisę rinkti Jūsų pateiktą informaciją:

 • Turime teisėtą interesą (turto ir asmenų saugumas) (BDAR 6 str. 1 d. f p.).

3.15. Kiek laiko naudojame ar saugome informaciją apie Jus:

 • Iki 30 parų.


3.16. Kodėl renkame informaciją apie Jus:

 • Tiriame geležinkelių transporto katastrofas, eismo įvykius ar riktus.

3.16. Kokią informaciją apie Jus renkame:

 • Geležinkelių transporto katastrofos, eismo įvykio ar rikto liudytojo: vardas, pavardė, per geležinkelių transporto katastrofą, eismo įvykį ar riktą nukentėjusio asmens  vardas, pavardė, lytis, amžius, blaivumas, asmens veiksmai, geležinkelių transporto katastrofos, eismo įvykio ar rikto kaltininko vardas, pavardė ir visa kita informacija, kurią privalome tvarkyti pagal LR susisiekimo ministro 2015 m. gruodžio 23 d. įsakymu Nr. 3-531(1.5 E) patvirtintų Pranešimų apie geležinkelių transporto katastrofas, eismo įvykius ir riktus teikimo, geležinkelių transporto katastrofų, eismo įvykių ir riktų tyrimo ir jų padarinių likvidavimo nuostatų 2 priedą.

3.16. Kodėl turime teisę rinkti Jūsų pateiktą informaciją:

 • Privalome rinkti informaciją pagal įstatymus (BDAR 6 str. 1 d. c p., LR susisiekimo ministro 2015 m. gruodžio 23 d. įsakymu Nr. 3-531(1.5 E) patvirtinti Pranešimų apie geležinkelių transporto katastrofas, eismo įvykius ir riktus teikimo, geležinkelių transporto katastrofų, eismo įvykių ir riktų tyrimo ir jų padarinių likvidavimo nuostatai).

3.16. Kiek laiko naudojame ar saugome informaciją apie Jus:

 • 10 metų po geležinkelių transporto katastrofos, eismo įvykio ar rikto.


3.17. Kodėl renkame informaciją apie Jus:

 • Naudojatės belaidžio interneto ryšiu mūsų traukiniuose.

3.17. Kokią informaciją apie Jus renkame:

 • IP adresas, operacinės sistemos versija ir parametrai, įrenginio vardas ir parametrai (MAC, tipas, t.t.), sesijos pradžios laikas ir trukmė, užklausų terminai ir bet kokia informacija, saugoma naudojant slapukus, taikomus lankytojo įrenginyje, naudojamos naršyklės pavadinimas ir versija, veiksmas ir jo atlikimo data ir laikas, interneto universalusis adresas (URL), prie kurio jungiamasi, naudojamas protokolas, kuriuo jungiamasi, naudojama aplikacija, jungties prievado numeris (port), kuriuo jungiamasi, atsisiųstų / išsiųstų duomenų kiekis ryšio metu, kiti ryšio užmezgimui naudojami tarnybiniai duomenys.

3.17. Kodėl turime teisę rinkti Jūsų pateiktą informaciją:

 • Sudarome ir vykdome su Jumis sutartį (Reglamento 6 str. 1 d. b p.).

3.17. Kiek laiko naudojame ar saugome informaciją apie Jus:

 • Iki 1 metų.


3.18. Kodėl renkame informaciją apie Jus:

 • Užtikriname efektyvų ir saugų mūsų interneto puslapio veikimą bei siekiame sužinoti, kaip asmenys naudoja mūsų teikiamas interneto puslapyje siūlomas paslaugas, kad galėtume jas pagerinti ir sukurti naujas.

3.18. Kokią informaciją apie Jus renkame:

 • IP adresas, operacinės sistemos versija, įrenginio, kurį naudojate, parametrai, sesijos pradžios laikas ir trukmė, užklausų terminai, kuriuos įvedate mūsų svetainėje, ir bet kokia informacija, saugoma naudojant slapukus, taikomus Jūsų įrenginyje (plačiau apie naudojamus slapukus žr. Privatumo pranešimo 11 punkte).

3.18. Kodėl turime teisę rinkti Jūsų pateiktą informaciją:

 • Turime teisėtą interesą (stebėti savo teikiamų paslaugų kokybę, gerinti ir kurti naujas paslaugas, užtikrinti, kad Bendrovės interneto puslapis veiktų kokybiškai saugiai bei jame apsilankę asmenys rastų jiems aktualią informaciją) (BDAR 6 str. 1 d. f p.)

3.18. Kiek laiko naudojame ar saugome informaciją apie Jus:

 • Iki 1 metų.


3.19. Kodėl renkame informaciją apie Jus:

 • Galime dalyvauti su Jumis susijusiuose teisiniuose procesuose.

3.19. Kokią informaciją apie Jus renkame:

 • Visa šiame Privatumo pranešime paminėta informacija, Jums siųsti dokumentai ir jų priedai, Jūsų pateikti dokumentai ir jų priedai, procesiniai dokumentai, teismų nutartys, nutarimai, sprendimai;
 • Specialių kategorijų asmens duomenys.

3.19. Kodėl turime teisę rinkti Jūsų pateiktą informaciją:

 • Turime teisėtą interesą (apginti Bendrovės teises teisiniuose procesuose) (BDAR 6 str. 1 d. f p.);
 • Duomenys yra reikalingi tam, kad galėtume pareikšti, vykdyti arba apginti teisinius reikalavimus (BDAR 9 str. 2 d. f p.).

3.19. Kiek laiko naudojame ar saugome informaciją apie Jus:

 • 10 metų po sutarties su Jumis pasibaigimo arba 10 metų po teisinių procesų pasibaigimo.


3.20. Kodėl renkame informaciją apie Jus:

 • Pateikiate prašymą įgyvendinti duomenų subjektų teises numatytas BDAR ir užtikriname prašymo įgyvendinimo vykdymą

3.20. Kokią informaciją apie Jus renkame:

 • Priklausomai nuo to, kokius asmens duomenis pateikiate: vardas, pavardė, telefono numeris, adresas, gimimo data, el. pašto adresas, tabelio numeris, juridinio partnerio kodas, asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopija, prašymas dėl duomenų subjekto teisių įgyvendinimo, prašymo data, prašymo vieta, nurodytas atsakymo į prašymą pateikimo būdas, prašymo turinys ir kita informacija, pateikta duomenų subjekto prašyme, atsakymas duomenų subjektui, kita informacija, susijusi su duomenų subjekto teisių įgyvendinimu.

3.20. Kodėl turime teisę rinkti Jūsų pateiktą informaciją:

 • Turime teisinę prievolę (užtikrinti duomenų subjektų teisių įgyvendinimą – (BDAR III skyrius)

3.20. Kiek laiko naudojame ar saugome informaciją apie Jus:

 • Prašymai saugomi 5 metus nuo atsakymo pateikimo dienos.


3.21. Kodėl renkame informaciją apie Jus:

 • Esate neregistruotas vartotojas ir įsigyjate dovanų kuponą

3.21. Kokią informaciją apie Jus renkame:

 • Elektroninio pašto adresas, telefono numeris (neprivalomas), mokėjimo metodas, mokėtojo banko sąskaitos numeris, kita su mokėjimu susijusi informacija, informacija apie pirktus dovanų kuponus (kupono numeris, kupono galiojimo data, kupono vertė, kupono gavėjo vardas)

3.21. Kodėl turime teisę rinkti Jūsų pateiktą informaciją:

 • Sudarome su Jumis sutartį ir vykdome sutartinius įsipareigojimus (BDAR 6 str. 1 d. b p.)

3.21. Kiek laiko naudojame ar saugome informaciją apie Jus:

 • 3 metus nuo dovanų kupono įsigijimo3.22. Kodėl renkame informaciją apie Jus:

 • Esate registruotas vartotojas ir įsigyjate dovanų kuponą

3.22. Kokią informaciją apie Jus renkame:

 • Vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas, telefono numeris (neprivalomas), mokėjimo metodas, mokėtojo banko sąskaitos numeris, kita su mokėjimu susijusi informacija, informacija apie pirktus dovanų kuponus (kupono numeris, kupono galiojimo data, kupono vertė, kupono gavėjo vardas)

3.22. Kodėl turime teisę rinkti Jūsų pateiktą informaciją:

 • Sudarome su Jumis sutartį ir vykdome sutartinius įsipareigojimus (BDAR 6 str. 1 d. b p.)

3.22. Kiek laiko naudojame ar saugome informaciją apie Jus:

 • 3 metus nuo dovanų kupono įsigijimo


3.23. Kodėl renkame informaciją apie Jus:

 • Naudojatės neįgaliems (individualių poreikių) ar riboto judumo asmenims teikiama  Asistavimo paslauga keliaujant tarptautiniais maršrutais. 

3.23. Kokią informaciją apie Jus renkame:

 • Privaloma pateikti informacija: vardo ir  pavardės inicialai, lytis, telefono numeris, negalios forma (neregys, sutrikusios judėsenos ar kt.), kelionės metu naudojama pagalbinė priemonė (neįgaliojo vežimėlis, neregio lazdelė ir kt.), kelionės maršrutas, išvykimo bei atvykimo stotelės, kelionės data ir laikas, vagono numeris.
 • Neprivalomi duomenys: el. p. adresas, bagažo kiekis, informacija apie tai, ar keleivis keliauja su lydinčiu asmeniu, kita keleivio pateikta papildoma informacija.

3.23. Kodėl turime teisę rinkti Jūsų pateiktą informaciją:

 • Tvarkyti duomenis būtina dėl svarbaus viešojo intereso priežasčių, remiantis LR teisės aktais (BDAR 9 str. 2 d. g p., LR transporto lengvatų įstatymas, duomenų subjekto teisės socialinės apsaugos teisės srityje (pagal 2007 m. spalio 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1371/2007 dėl geležinkelių keleivių teisių ir pareigų).

3.23. Kiek laiko naudojame ar saugome informaciją apie Jus:

 • Duomenys šalinami  praėjus 3 mėnesiams po paslaugos suteikimo. 
 • Tais atvejais, kai keleivis Bendrovei teikia skundą, duomenų saugojimo terminas gali būti pratęstas iki skundo išnagrinėjimo pabaigos. 

4. Vaikų asmens duomenų tvarkymas

4.1. Registruotais vartotojais tapti, dalyvauti lojalumo programoje ir išreikšti sutikimą dėl tiesioginės rinkodaros vykdymo, gali tik asmenys nuo 14 metų. Atskirose lojalumo programose ar konkurso sąlygose gali būti numatyta kitokia, aukštesnė minimali dalyvių amžiaus riba.

4.2. Jei turėsime pagrįstų įtarimų, kad tvarkome duomenis asmenų, kurie yra jaunesnio amžiaus nei nurodyta šioje dalyje, mes pašalinsime šių asmenų duomenis iš duomenų bazių.

5. Kokią informaciją privalote mums pateikti ir kodėl?

Prašome peržiūrėti atsakymą į 3 punktą aukščiau – privalote pateikti tą informaciją apie Jus, kuri yra būtina tam, kad:

5.1. sudarytume su Jumis sutartis ir įvykdytume sutartinius įsipareigojimus;

5.2. sudarytume sutartis su Jūsų atstovaujamais asmenimis ir įvykdytume sutartinius įsipareigojimus;

5.3. suteiktume Jums galimybę naudotis belaidžiu interneto ryšiu mūsų traukiniuose (3.17 p).


Jums nepateikus nurodytos informacijos, negalėsime su Jumis ir/ar Jūsų atstovaujamais asmenimis sudaryti sutarčių ir vykdyti sutartinių įsipareigojimų.

6. Iš kur gauname informaciją apie Jus?

Didžiąją dalį informacijos pateikiate Jūs pats, tačiau dalį informacijos galime gauti iš:

6.1. juridinių asmenų, kuriuos atstovaujate ar kuriuose esate įdarbintas;

6.2. akcinės bendrovės „Lietuvos geležinkeliai“ (3.5, 3.15, 3.16 p. nurodytais tikslais).

7. Kam perduodame informaciją apie Jus?

Su Jumis susijusią informaciją perduodame ar dalinamės su partneriais, paslaugų teikėjais, taip pat toliau išvardintais subjektais tik tiek, kiek kai tai būtina ir leidžiama pagal galiojančius įstatymus, taip pat dėl 3 punkte išvardytų priežasčių:

7.1. UAB „LTG Link“ motininei bendrovei AB „Lietuvos geležinkeliai“ ir jos dukterinėms bendrovėms (duomenys gali būti perduodami visais 3 punkte nurodytais tikslais);

7.2. bankams, vykdantiems atsiskaitymo operacijas (duomenys perduodami 3.1 punkte nurodytu tikslu);

7.3. teismams, priežiūros, teisėsaugos ir kitoms valstybės institucijoms (duomenys gali būti perduodami visais prie atsakymo į 3 klausimą pateiktais tikslais);

7.4. advokatams, notarams, antstoliams, auditoriams, konsultantams, informacinių technologijų priežiūros paslaugų teikėjams, elektroninių ryšių paslaugų teikėjams, draudimo bendrovėms, archyvavimo paslaugas ir kitas paslaugas Bendrovei teikiančioms bendrovėms (duomenys gali būti perduodami visais prie atsakymo į 3 klausimą pateiktais tikslais);
7.5. savivaldybės įmonei „Susisiekimo paslaugos“ (duomenys perduodami 3.12 punkte nurodytu tikslu, kai skundas, prašymas ar paklausimas yra susijęs su SĮ „Susisiekimo paslaugos“ teikiama Viešojo transporto paslauga pagal Jungtinį bilietą).

7.6. Užsisakius Asistavimo paslaugą tarptautiniame maršrute, Bendrovės Klientų aptarnavimo specialistas informaciją apie Jus naudodamasis tarptautine UIC PRM ABT platforma (Tarptautinės geležinkelių sąjungos UIC valdoma tarptautinių keleivių asistavimo paslaugos rezervavimo platforma) perduos užsienio šalies vežėjui, kad Jumis būtų pasirūpinta bei Asistavimo paslauga Jums būtų suteikta ir kitoje užsienio valstybėje (duomenys perduodami 3.23 punkte nurodytu tikslu). Bendrovė 3.23 punkte nurodytu tikslu tvarkys Jūsų asmens duomenis, kuriuos Bendrovei pateiks Asistavimo paslaugą teikiantis kitos šalies vežėjas. 


Pažymime, kad Bendrovė duomenų tvarkytojais pasirenka tik tuos asmenis,  kurie pateikė Bendrovei pakankamą garantiją, kad jie taiko tinkamas technines ir organizacines priemones, užtikrinančias saugų asmens duomenų tvarkymą ir tinkamą duomenų apsaugos lygį pagal galiojančius Europos Sąjungos teisės aktus.

8. Ar Jūsų duomenys bus perduodami už Europos ekonominės erdvės ribų?

Dauguma atvejų asmens duomenys tvarkomi ir perduodami Europos Sąjungos ir Europos ekonominės erdvės teritorijoje, tačiau esant būtinumui dėl tam tikrų paslaugų teikimo, duomenys gali būti perduodami ir tvarkomi už minėtų teritorijų ribų, kai yra laikomasi tinkamo lygio asmens duomenų apsaugos. Kai tai leidžia teisės aktai ir to reikia dėl priežasčių, nurodytų šio Privatumo pranešimo 7 punkte, informaciją apie Jus atskleidžiame:

8.1. remdamiesi Europos Komisijos sprendimu dėl tinkamumo, reiškiančiu, kad Europos Komisija pripažino valstybę, kurioje yra įsisteigęs ir (ar) vykdo veiklą trečiasis asmuo, kaip užtikrinančią tinkamą asmens duomenų apsaugos lygį; 

8.2. su trečiuoju asmeniu esame pasirašę sutartį, paremtą Europos Komisijos patvirtintomis Standartinėmis sutarčių sąlygomis; 

8.3. esame gavę Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos leidimą;

8.4. pasinaudoję, jeigu tai įmanoma, kitomis galimomis asmens duomenų apsaugos priemonėmis bei nukrypti leidžiančiomis nuostatomis.

9. Kokias teises turite?

BDAR ir kiti teisės aktai suteikia Jums teises, numato atvejus, kada galite jomis pasinaudoti, tvarką, kurios turite laikytis, taip pat išimtis, kokiais atvejais negalite pasinaudoti suteiktomis teisėmis. Kai leidžia teisės aktai, Jūs galite:

9.1. susipažinti su savo asmens duomenimis, t.y. gauti pranešimą, patvirtinantį, ar LTG Link tvarko Jūsų asmens duomenis, ir, jei tvarko, prašyti susipažinti su tvarkomais duomenimis ir su jais susijusia informacija;

9.2. pateikti mums prašymą ištaisyti netikslią, neteisingą naudojamą informaciją arba ją papildyti, kai ji nėra išsami;

9.3. pateikti mums prašymą ištrinti informaciją apie Jus, kurią turime, jeigu ją naudojame neteisėtai;

9.4. pateikti mums prašymą apriboti turimos informacijos apie Jus tvarkymą, kai ginčijate duomenų tikslumą ar prieštaraujate duomenų tvarkymui, nesutinkate, kad būtų ištrinti neteisėtai tvarkomi Jūsų duomenys, ar duomenų Jums reikia, siekiant pareikšti, vykdyti arba apginti teisinius reikalavimus;

9.5. pareikšti nesutikimą dėl duomenų naudojimo, kai Jūsų duomenis tvarkome siekdami teisėtų LTG Link ir (ar) trečiųjų asmenų interesų;

9.6. pateikti mums prašymą perkelti (gauti) duomenis, kuriuos mums pateikėte pagal sutartį ar duodamas sutikimą dėl duomenų tvarkymo ir kuriuos mes tvarkome automatizuotomis priemonėmis  bendrai naudojama elektronine forma;

9.7. nesutikti, kad Jums būtų taikomas visiškai automatizuotu būdu priimtas sprendimas, įskaitant profiliavimą, jei toks sprendimų priėmimas gali turėti teisines pasekmes ar panašų reikšmingą poveikį Jums;

9.8. atšaukti mums duotus sutikimus dėl informacijos apie Jus naudojimo, kai duomenis naudojame remdamiesi Jūsų pateiktu sutikimu;

9.9. pateikti skundą priežiūros institucijai, visų pirma valstybėje narėje, kurioje yra Jūsų nuolatinė gyvenamoji vieta arba vieta, kurioje padarytas įtariamas BDAR pažeidimas ir kreiptis dėl teisminių teisių gynimo priemonių. Lietuvos Respublikoje priežiūros institucija yra Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija (L. Sapiegos g. 17, Vilnius; el. paštas: ada@ada.lt), tačiau pirmiausia rekomenduojame kreiptis į mus, ir mes pabandysime kartu su Jumis išspręsti visus Jūsų prašymus.

10. Kaip galite įgyvendinti savo teises?

Norėdamas įgyvendinti šio Privatumo pranešimo 9 punkte nurodytas savo teises, turite:


10.1. asmeniškai pristatyti prašymą įgyvendinti duomenų subjekto teises (toliau – Prašymas)  į Bendrovės būstinę, Keleivių informacijos centrą arba duomenų apsaugos pareigūnui šio Privatumo pranešimo 15 punkte nurodytais adresais (kartu su Prašymu reikia pateikti susipažinimui asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą); 

10.2. išsiųsti Bendrovei arba duomenų apsaugos pareigūnui Prašymą šio Privatumo pranešimo 15 punkte nurodytais pašto adresais (prie Prašymo turi būti pridėta asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopija, patvirtinta notaro ar kita teisės aktų nustatyta tvarka);

10.3. pateikti Bendrovei arba duomenų apsaugos pareigūnui Prašymą šio Privatumo pranešimo 15 punkte nurodytais elektroninio pašto adresais (prašymas, teikiamas elektroniniu paštu, turi būti pasirašytas saugiu elektroniniu parašu).


Rekomenduojama naudoti Prašymo įgyvendinti duomenų subjekto teises forma pateikiama čia. 


11. Ar mane profiliuojate ir priimate automatizuotus sprendimus?

Bendrovė gali Jus profiliuoti statistikos tikslais, taip pat, kad užkirstume nepageidaujamų rinkodaros pasiūlymų siuntimą, Jus priskiriame kategorijoms pagal sutarties sudarymo datą, sutarties galiojimo terminą, sutarties statusą, Jūsų amžių. 

12. Ar Jūsų interneto puslapis palieka slapukus mano kompiuteryje ar įrenginyje?

Taip, mes naudojame slapukus, kaip nurodyta lentelėje žemiau. Slapukai yra maži tekstiniai failai, saugomi Jūsų įrenginio (pvz., kompiuterio, mobiliojo telefono, planšetės) naršyklėje, kai Jūs naršote interneto svetainėse. Kitos technologijos, įskaitant duomenis, kuriuos saugome jūsų naršyklėje ar įrenginyje, su jūsų įrenginiu susijusius identifikatorius ir kitą programinę įrangą, gali būti naudojamos panašiais tikslais. Slapukai naudojami plačiai, kad svetainės veiktų arba veiktų geriau ir veiksmingiau.


Būtinieji slapukai – tai slapukai reikalingi tinkamam svetainės veikimui. Jie įgalina naudotis tam tikromis svetainės funkcijomis, pavyzdžiui, saugiai prisijungti prie svetainėje susikurtos paskyros. Slapukai naudojami tam, kad užtikrinti interneto svetainės techninį funkcionavimą.


Jei išjungiate slapukus savo naršyklėje, kai kurios svetainės funkcijos gali iš dalies arba visiškai neveikti.
Neprivalomi slapukai, kuriuos galite valdyti ir jų atsisakyti:13. Kaip galite valdyti slapukus?

Apsilankę (www.ltglink.lt) svetainėje Jūs galite pasirinkti, ar norite naudoti slapukus. Slapukus galite valdyti pačioje svetainėje ir (arba) ištrinti pagal savo pageidavimus naršyklėje. Svetainėje galite atsisakyti neprivalomų slapukų naudojimo, kurie nėra privalomi, tačiau svetainė gali neveikti pilnu funkcionalumu, pavyzdžiui, negalėsite naudotis pokalbių lange pagalba perkant.


Savo naršyklės nustatymuose galite pasirinkti, kuriuos slapukus norite priimti ir kuriuos atmesti. Galite ištrinti visus jūsų kompiuteryje jau esančius slapukus, o daugumoje naršyklių galite nustatyti, kad slapukai nebūtų įrašomi. Šių nustatymų buvimo vieta priklauso nuo jūsų naudojamos naršyklės.


Jei nesutinkate, kad į jūsų kompiuterį ar kitą įrenginį būtų įrašomi slapukai, galite bet kada atšaukti sutikimą, juos naudoti pakeitę nustatymus svetainėje ir ištrynę įrašytus slapukus naršyklėje. Jei pasirinkote ištrinti slapukus, nepamirškite, kad bus pašalintos ir visos nustatytos parinktys. Be to, visiškai užblokavus slapukus, daug interneto svetainių (įskaitant www.ltglink.lt) gali neveikti tinkamai. Dėl šių priežasčių nerekomenduojame išjungti privalomų slapukų.

Kaip pašalinti slapukus iš savo įrenginio?

Norėdami, kad slapukų pagalba Jūsų asmens duomenys nebūtų tvarkomi, Jūs galite pakeisti savo interneto naršyklės nustatymus taip, kad slapukai nebūtų priimami, arba ištrinti įrašytus slapukus.


Savo naršyklėje slapukų nustatymus galite pakeisti bet kuriuo metu. Visose naršyklėse numatyta galimybė ištrinti slapukus. Detalesnės instrukcijos priklauso nuo Jūsų naudojamos naršyklės, juos galite rasti naudojamos naršyklės parinkčių meniu: 


Pakartotinai pažymime, kad naudojamų slapukų pašalinimas arba blokavimas gali turėti įtakos interneto svetainės veikimui ir kai kuriems jos funkcionalumams, taip pat gali neigiamai paveikti Jūsų naudojimąsi portale prieinamomis paslaugomis.


Norėdami daugiau sužinoti apie slapukus ir kaip juos tvarkyti ar pašalinti, tiesiog apsilankykite puslapyje https://www.allaboutcookies.org/ ir jūsų naršyklės pagalbos puslapyje.

14. Kaip susisiekti su Bendrove ar duomenų apsaugos pareigūnu?

Jei turite klausimų, pastabų ar skundų dėl to, kaip mes renkame, naudojame ir saugome informaciją apie Jus, ar norite įgyvendinti savo, kaip duomenų subjekto, teises galite kreiptis į:

14.1. Bendrovę, adresu: Geležinkelio g. 16, Vilnius, tel. Nr.: 8 700 55 111, el. p. info@ltglink.lt;

14.2. Duomenų apsaugos pareigūną, adresu: Pelesos g. 10, Vilnius, el. p. dap@ltg.lt;

Dokumentas

Jeigu norite išsisaugoti mūsų privatumo pranešimą, tai galite padaryti paspaudę čia.