Eiti į turinį

Kelionės turintiems individualių poreikių

Asistavimo paslauga

Visos Asistavimo paslaugos individualių poreikių turinčių žmonių įlaipinimo į traukinį ar išlaipinimo iš traukinio, pasitikimo prie stoties (iš anksto sutartoje vietoje), palydėjimo iki bilietų pardavimo ar traukinio išvykimo vietos, bilietų rezervacijos ar jų įsigijimo paslaugos teikiamos nemokamai.

Pranešimo apie Asistavimo paslaugą formos

Pranešimą apie Asistavimo paslaugą galima pateikti keliais būdais:

 • Perkant bilietą internetu www.ltglink.lt tinklalapyje (tik užsisakant Asistavimo paslaugą vietiniuose maršrutuose);
 • Telefonu +370 700 55111;
 • Vilniaus, Kauno, Klaipėdos bei Šiaulių geležinkelių stočių informacijos centruose;
 • Elektroniniu paštu mobilumas@ltglink.lt.


Pageidaujant užsisakyti Asistavimo paslaugą vietiniuose maršrutuose ir siunčiant pranešimą elektroniniu paštu mobilumas@ltglink.lt ar telefonu, būtina nurodyti:

 • Keleivio vardą;
 • Negalios formą (neregys, sutrikusios judėsenos ar kt.) ir naudojamą pagalbinę priemonę (naudojamas neįgaliojo vežimėlis, neregio lazdelė ir kt.).;
 • Kelionės datą, maršrutą;
 • Išvykimo ir atvykimo stotį;
 • Išvykimo ir atvykimo laiką;
 • Kontaktinį telefono numerį;
 • Ar kartu keliaus lydintis asmuo;
 • Kitą aktualią informaciją.


Pageidaujant užsisakyti Asistavimo paslaugą tarptautiniuose maršrutuose keleiviai pateikia šią informaciją:

Kelionės informacija:

 • Kelionės maršrutas;
 • Išvykimo stotelė;
 • Atvykimo stotelė;
 • Kelionės data ir laikas;
 • Vagono numeris.


Privalomi duomenys apie Keleivį:

 • Vardas, pavardė (inicialai);
 • Telefono numeris;
 • Lytis;
 • Negalios forma (neregys, sutrikusios judėsenos ar kt.) ir naudojama pagalbinė priemonė (naudojamas neįgaliojo vežimėlis, neregio lazdelė ir kt.).


Papildomi duomenys:

 • Keleivio el. pašto adresas;
 • Bagažo kiekis;
 • Informacija apie tai, ar Keleivis keliauja su lydinčiu asmeniu (TAIP/NE);
 • Kita aktuali Keleivio pateikta informacija.


Keleiviui užsisakius Asistavimo paslaugą tarptautiniame maršrute, Bendrovės Klientų aptarnavimo specialistas informaciją apie Keleivį naudodamasis tarptautine UIC PRM ABT platforma (Tarptautinės geležinkelių sąjungos UIC valdoma tarptautinių keleivių asistavimo paslaugos rezervavimo platforma) perduos užsienio šalies vežėjui, kad Keleiviu būtų pasirūpinta bei Asistavimo paslauga jam būtų suteikta ir kitoje užsienio valstybėje.

Teikiamos Asistavimo paslaugos sąlygos

Pranešimą apie Asistavimo paslaugą Vilniaus, Kauno, Klaipėdos ir Šiaulių geležinkelio stotyse galima pateikti atvykus į geležinkelio stotį arba susisiekus su keleivių informacijos centru tel. Nr. +37070055111 telefonu nuo 7 iki 21 val. darbo dienomis ir savaitgaliais. Jei pranešimas apie Asistavimo paslaugą siunčiamas elektroniniu paštu mobilumas@ltglink.lt, personalas būtinai Jus informuos apie pranešimo gavimą elektroniniu paštu arba telefonu ir suderins su Jumis visas kelionės detales.


Informavus klientų informacijos centrą tel. Nr. +37070055111 apie Asistavimo paslaugos stotyje poreikį ne vėliau kaip prieš 24 valandas iki vietinio keleivinio traukinio išvykimo bei ne vėliau kaip prieš 48 valandas iki tarptautinio keleivinio traukinio išvykimo, UAB „LTG Link“ darbuotojai pasitinka individualius poreikius turinčius keleivius stoties prieigose, palydi iki bilietų kasų, padeda įsigyti bilietą, suteikia dominančią informaciją ir pasinaudodami specialia įranga, padeda keleiviams su neįgaliųjų vežimėliais įlipti į traukinį ar išlipti iš jo.


Jei UAB „LTG Link" darbuotojai nenurodė kito laiko atvykimui į geležinkelio stotį, neįgalusis ar riboto judumo asmuo turėtų atvykti bent 30 min. anksčiau planuojamos kelionės pradžios (traukinio išvykimo laiko). Pasikeitus aplinkybėms (keičiantis vykimo laikams ar nusprendus nesinaudoti teikiama Asistavimo paslauga), būtina informuoti keleivių informacijos centrą tel. Nr. +37070055111, tuomet techninės priemonės užtikrinančios saugų patekimą į riedmenį, gali būti panaudotos kitiems individualių poreikių keleiviams.

Visa Tavo kelionė - vienoje programėlėje!
Visa Tavo kelionė - vienoje programėlėje!
Išbandyk!
Atidaryti