Kelionės turintiems individualių poreikių

Asistento paslauga

Visos būtinos asistentinės paslaugos individualių poreikių turinčių žmonių įlaipinimo į traukinį ar išlaipinimo iš traukinio, pasitikimo prie stoties (iš anksto sutartoje vietoje), palydėjimo iki bilietų pardavimo ar traukinio išvykimo vietos, bilietų rezervacijos ar jų įsigijimo paslaugos teikiamos nemokamai.


Pranešimo apie būtiną pagalbą formos


Pranešimą apie būtiną pagalbą  galima pateikti keliais būdais:

 • Perkant bilietą internetu www.ltglink.lt tinklalapyje;
 • Telefonu +370 700 55111;
 • Vilniaus, Kauno, Klaipėdos bei Šiaulių geležinkelių stočių bilietų pardavimo vietose;
 • Elektroniniu paštu mobilumas@ltglink.lt.


 Siunčiant pranešimą elektroniniu paštu mobilumas@ltglink.lt ar užsisakant pagalbą telefonu, būtina nurodyti:

 • Keleivio vardą;
 • Ar keleivis naudojasi neįgaliojo vežimėliu;
 • Kelionės datą, maršrutą;
 • Išvykimo ir atvykimo stotį;
 • Išvykimo ir atvykimo laiką;
 • Kontaktinį telefono numerį;
 • Ar kartu keliaus lydintis asmuo;
 • Kitą aktualią informaciją.

 

Teikiamos asistentinės paslaugos sąlygos


Pranešimą apie būtiną pagalbą Vilniaus, Kauno, Klaipėdos ir Šiaulių  geležinkelio stotyse galima pateikti atvykus į geležinkelio stotį arba susisiekus su keleivių informacijos centru tel. Nr. +37070055111 telefonu nuo 7 iki 21 val. darbo dienomis ir savaitgaliais. Jei pranešimas apie būtiną pagalbą siunčiamas elektroniniu paštu mobilumas@ltglink.lt, personalas būtinai Jus informuos apie pranešimo gavimą elektroniniu paštu arba telefonu ir suderins su Jumis visas kelionės detales.


Informavus klientų informacijos centrą tel. Nr +37070055111 apie pagalbos stotyje poreikį ne vėliau kaip prieš 24 valandas iki vietinio keleivinio traukinio išvykimo bei ne vėliau kaip prieš 48 valandas iki tarptautinio keleivinio traukinio išvykimo, UAB „LTG Link“ darbuotojai pasitinka individualius poreikius turinčius keleivius stoties prieigose, palydi iki bilietų kasų, padeda įsigyti bilietą, suteikia dominančią informaciją ir pasinaudodami specialia įranga, padeda keleiviams su neįgaliųjų vežimėliais įlipti į traukinį ar išlipti iš jo.


Jei UAB „LTG Link" darbuotojai nenurodė kito laiko atvykimui į geležinkelio stotį, neįgalusis ar riboto judumo asmuo turėtų atvykti bent 30 min. anksčiau planuojamos kelionės pradžios (traukinio išvykimo laiko). Pasikeitus aplinkybėms (keičiantis vykimo laikams ar nusprendus nesinaudoti teikiama asistento paslauga), būtina informuoti keleivių informacijos centrą tel. Nr +37070055111, tuomet techninės priemonės užtikrinančios saugų patekimą į riedmenį, gali būti panaudotos kitiems individualių poreikių keleiviams.